Η εταιρεία CHRISTODOULIDES TRADING COMPANY είναι μια ελληνική εμπορική εταιρεία στον τομέα των τροφίμων και ποτών που προσφέρει στους συνεργάτες, τους πελάτες και τους προμηθευτές της ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικών υπηρεσιών.

Λειτουργώντας περισσότερο ως “θυγατρική” των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται , μεταξύ των πρωταρχικών της στόχων είναι η επιτυχημένη οικοδόμηση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει και χειρίζεται.

Το δίκτυο διανομής μας προσφέρει κάλυψη σε εθνικό επίπεδο και το έμπειρο προσωπικό μας λαμβάνει μια προ δραστική προσέγγιση στις απαιτήσεις των πελατών.

Με τη μεγάλη εμπειρία και τη βαθιά γνώση της αγοράς και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί, τις ισχυρές υποδομές σε ανθρώπους, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, η CHRISTODOULIDES TRADING COMPANY προσφέρει στους πελάτες της μια ποικιλία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

BRANDS

CATHEDRAL LOGO
sanvincenzo-logo
tetley-logo
BARRS LOGO
roberts-logo