ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πωλήσεις

Αποτελεσματικό τμήμα πωλήσεων αποτελούμενο από εξειδικευμένα στελέχη του χώρου

Πελάτες: Εθνικές αλυσίδες, RETAILHORECA, Όμιλοι αγορών, Ανεξάρτητο λιανεμπόριο, Ανεξάρτητο χονδρεμπόριο, Ξενοδοχεία, Καφέ, Χώροι εστίασης, Τουριστική αγορά

Marketing

Logistics

Το δίκτυο διανομής μας προσφέρει κάλυψη σε εθνικό επίπεδο και το έμπειρο προσωπικό μας λαμβάνει μια προ δραστική προσέγγιση στις απαιτήσεις των πελατών.