Προσωπικά Δεδομένα

 

Η εταιρεία CHRISTODOULIDES TRADING COMPANY., σεβόμενη τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρεί όλες τις πληροφορίες που σας αφορούν σ’ ένα ασφαλές  σύστημα, συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία.

Η CHRISTODOULIDES TRADING COMPANY θα διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα και τα στοιχεία του επαγγελματικού σας προφίλ στη βάση δεδομένων που τηρεί για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας για ενδεχόμενες νέες θέσεις εργασίας που προκύψουν και ταιριάζουν στην εμπειρία και στα προσόντα σας.